Pierwszy Raport z poszukiwań pt: Galeria Historyczna ukazał się na naszej stronie internetowej w kwietniu 2016 r. a drugi w sierpniu 2017 r. Czas nadszedł na trzeci odcinek.

        Na początku artykułu  chcę podziękować, za przekazane nam materiały i napisane do nas listy, Panu Krzysztofowi Kowalskiemu – byłemu Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie oraz Pani Mari Weronice Kmoch – historyczce i regionalistce z powiatu przasnyskiego, za kopię nekrologu pierwszego prezesa naszej Straży.

Fragmenty listów Pana Komendanta pozwoliłem sobie, z wielką radością, zamieścić poniżej.

 „Serdecznie witam. Cieszę się bardzo jak widzę, że ktoś wraca do historii poszukując korzeni tak niesamowitej organizacji, jaką jest OSP. Bywałem w jednostce Wężewo, gdy gmina Krasne należała administracyjnie do rejonu ciechanowskiego”. Czytaj dalej

      W 2019 roku, 24 lipca przypada 100-lecie powołania Polskiej Policji Państwowej, a 1 września – 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Poznajmy pierwszą rotę przysięgi i kilku policjantów, którzy służyli w Krasnem przed II wojną a po jej wybuchu zostali przez NKWD osadzeni w Ostaszkowie, później prawdopodobnie zamordowani i pochowani w Miednoje. Szczególnie  zachęcam zapoznać się z biografią  pierwszego Komendanta Policji w Krasnem Jana Adolfa Kamińskiego. Przedstawiam również posterunkowych Seweryna Jabłonowskiego i Stanisława Bojanowskiego. W latach  1919 – 1939 posterunek Policji Państwowej gminy Zalesie w powiecie ciechanowskim mieścił się ze względów lokalowych w  Krasnem, gdzie pozostał do dzisiaj.

USTAWA z dnia 24 lipca 1919 r.
o Policji Państwowej

Rota przysięgi służbowej

„Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonym mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma: Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować; wszystkich obywateli kraju w równym mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych wykonać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować.

Tak mi Panie Boże dopomóż.”

Marszałek Trąmpczyński [Wojciech]
Wz. Prezydenta Ministrów
Minister Spraw Wewnętrznych S.[Stanisław] Wojciechowski

Wierni Przysiędze do końca…… Czytaj dalej